ด้านบนของหน้า

ผลิตภัณฑ์ Isigny ของเรา

Isigny Sainte-Mère เป็นสหกรณ์โคนมของฝรั่งเศสซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1932 และตั้งอยู่ในภูมิภาค Isigny (นอร์มังดี) ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเนยและครีม Isigny Cream ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ Protected Designations of Origin (PDO) ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลัก

นับตั้งแต่ก่อตั้ง สหกรณ์ได้ผสมผสานประเพณี นวัตกรรม และคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ของตน โดยเป็นผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์นวัตกรรมในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

Isigny เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับรางวัลมากที่สุดที่ Concours Général Agricole de Paris ด้วยเหรียญรางวัลมากกว่า 300 เหรียญและรางวัลความเป็นเลิศ 2 รางวัล

Isigny Ste-Mère

1
หมายเลขรายการ IDA0WW0000036
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Frozen
Frozen General -18°C
2
หมายเลขรายการ IDA0WW0000030
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
3
หมายเลขรายการ IDA0WW0000034
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
4
หมายเลขรายการ IDA0WW0000032
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
5
หมายเลขรายการ IDA0WW0000031
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
6
หมายเลขรายการ IDA0WW0000033
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
7
หมายเลขรายการ IDA0WW0000035
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
8
หมายเลขรายการ IDA0WW0000045
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
9
หมายเลขรายการ IDA0WW0000041
Isigny Sainte Mere
Pasteurized
Chilled Cheese 4°C
10
หมายเลขรายการ IDA0WW0000042
Isigny Sainte Mere
Pasteurized
Chilled Cheese 4°C

ผลิตภัณฑ์ Isigny ของเรา

Isigny Sainte-Mère เป็นสหกรณ์โคนมของฝรั่งเศสซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1932 และตั้งอยู่ในภูมิภาค Isigny (นอร์มังดี) ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเนยและครีม Isigny Cream ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ Protected Designations of Origin (PDO) ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลัก

นับตั้งแต่ก่อตั้ง สหกรณ์ได้ผสมผสานประเพณี นวัตกรรม และคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ของตน โดยเป็นผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์นวัตกรรมในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

Isigny เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับรางวัลมากที่สุดที่ Concours Général Agricole de Paris ด้วยเหรียญรางวัลมากกว่า 300 เหรียญและรางวัลความเป็นเลิศ 2 รางวัล

พบสินค้า 17 รายการ

Isigny Ste-Mère

1
หมายเลขรายการ IDA0WW0000036
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Frozen
Frozen General -18°C
2
หมายเลขรายการ IDA0WW0000030
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
3
หมายเลขรายการ IDA0WW0000034
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
4
หมายเลขรายการ IDA0WW0000032
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
5
หมายเลขรายการ IDA0WW0000031
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
6
หมายเลขรายการ IDA0WW0000033
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
7
หมายเลขรายการ IDA0WW0000035
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
8
หมายเลขรายการ IDA0WW0000045
Isigny Sainte Mere
เอโอพี(AOP)
Chilled General 4°C
9
หมายเลขรายการ IDA0WW0000041
Isigny Sainte Mere
Pasteurized
Chilled Cheese 4°C
10
หมายเลขรายการ IDA0WW0000042
Isigny Sainte Mere
Pasteurized
Chilled Cheese 4°C