ด้านบนของหน้า
julianmartin

ผลิตภัณฑ์ Julian Martin ของเรา

Julian Martin เป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1933 เชี่ยวชาญด้านแฮมไอเบอริโค ท่ามกลางเทือกเขาซาลามังกา พวกเขายังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี

หมู Iberico เลี้ยงในพื้นที่กว้างแบบธรรมชาติ พวกมันใช้ชีวิตอิสระ กินอาหาร และการออกกำลังกายไปในตัว เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความมหัศจรรย์ของไขมันที่แทรกซึม ซึ่งทำให้สายพันธุ์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในโลก

Julian Martin ยอมให้ธรรมชาติได้ใช้เทคนิคในการทำงาน รับประกันรสชาติและลักษณะของสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้: The Iberico Pig


Julian Martin

โดยเรียงตาม:
1
หมายเลขรายการ ICH0WW0000155
Julian Martin
Chilled General 4°C
24 เดือน
Julian Martin
2
หมายเลขรายการ ICH0WW0000157
Julian Martin
Chilled General 4°C
42 เดือน
Julian Martin
3
หมายเลขรายการ ICH0WW0000156
Julian Martin
Chilled General 4°C
36 เดือน
Julian Martin
4
หมายเลขรายการ ICH0WW0000154
Julian Martin
Chilled General 4°C
24 เดือน
Julian Martin
julianmartin

ผลิตภัณฑ์ Julian Martin ของเรา

Julian Martin เป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1933 เชี่ยวชาญด้านแฮมไอเบอริโค ท่ามกลางเทือกเขาซาลามังกา พวกเขายังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี

หมู Iberico เลี้ยงในพื้นที่กว้างแบบธรรมชาติ พวกมันใช้ชีวิตอิสระ กินอาหาร และการออกกำลังกายไปในตัว เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความมหัศจรรย์ของไขมันที่แทรกซึม ซึ่งทำให้สายพันธุ์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในโลก

Julian Martin ยอมให้ธรรมชาติได้ใช้เทคนิคในการทำงาน รับประกันรสชาติและลักษณะของสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้: The Iberico Pig


พบสินค้า 4 รายการ

Julian Martin

โดยเรียงตาม:
1
หมายเลขรายการ ICH0WW0000155
Julian Martin
Chilled General 4°C
24 เดือน
Julian Martin
2
หมายเลขรายการ ICH0WW0000157
Julian Martin
Chilled General 4°C
42 เดือน
Julian Martin
3
หมายเลขรายการ ICH0WW0000156
Julian Martin
Chilled General 4°C
36 เดือน
Julian Martin
4
หมายเลขรายการ ICH0WW0000154
Julian Martin
Chilled General 4°C
24 เดือน
Julian Martin