Top of the page

Honey Vinegar Huilerie du Beaujolais Box w/12 Bottles 250ml

Item No. ISA0WW0000143
น้ำส้มสายชูที่ดีที่สุดเท่านั้น ที่ได้รับการคัดเลือก น้ำส้มสายชูน้ำผึ้งนี้ทำขึ้นโดยใช้น้ำผึ้งและน้ำเพียงอย่างเดียว และไม่มีส่วนผสมอื่นใด จึงทำให้มีความเป็นกรดต่ำ ใช้ในทั้งอาหารคาวและหวาน ในซอส เพื่อราดบนผักสด นำไปละลายกระทะ ในทาร์ต และขนมอบ Huilerie Beaujolaise คือใคร ตั้งแต่ปี 1982 เราได้ขยายเวลาการ

ลักษณะ

น้ำส้มสายชูที่ดีที่สุดเท่านั้น ที่ได้รับการคัดเลือก น้ำส้มสายชูน้ำผึ้งนี้ทำขึ้นโดยใช้น้ำผึ้งและน้ำเพียงอย่างเดียว และไม่มีส่วนผสมอื่นใด จึงทำให้มีความเป็นกรดต่ำ
ใช้ในทั้งอาหารคาวและหวาน ในซอส เพื่อราดบนผักสด นำไปละลายกระทะ ในทาร์ต และขนมอบ

Huilerie Beaujolaise คือใคร
ตั้งแต่ปี 1982 เราได้ขยายเวลาการผลิตน้ำมันบริสุทธิ์จากผลไม้แห้งและเมล็ดที่มีน้ำมัน ผลลัพธ์ที่ได้คือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากธรรมชาติโดยสมบูรณ์
L’Hulerie Beaujolaise ยังมีการหมักดองและน้ำมันอัดแน่น เช่นเดียวกับน้ำส้มสายชูผลไม้ ซึ่งแต่ละสูตรปรุงตามสูตรของตนเอง

รีวิว (0)

ยังไม่มีการรีวิว

Honey Vinegar Huilerie du Beaujolais Box w/12 Bottles 250ml

Item No. ISA0WW0000143
น้ำส้มสายชูที่ดีที่สุดเท่านั้น ที่ได้รับการคัดเลือก น้ำส้มสายชูน้ำผึ้งนี้ทำขึ้นโดยใช้น้ำผึ้งและน้ำเพียงอย่างเดียว และไม่มีส่วนผสมอื่นใด จึงทำให้มีความเป็นกรดต่ำ ใช้ในทั้งอาหารคาวและหวาน ในซอส เพื่อราดบนผักสด นำไปละลายกระทะ ในทาร์ต และขนมอบ Huilerie Beaujolaise คือใคร ตั้งแต่ปี 1982 เราได้ขยายเวลาการ

ลักษณะ

น้ำส้มสายชูที่ดีที่สุดเท่านั้น ที่ได้รับการคัดเลือก น้ำส้มสายชูน้ำผึ้งนี้ทำขึ้นโดยใช้น้ำผึ้งและน้ำเพียงอย่างเดียว และไม่มีส่วนผสมอื่นใด จึงทำให้มีความเป็นกรดต่ำ
ใช้ในทั้งอาหารคาวและหวาน ในซอส เพื่อราดบนผักสด นำไปละลายกระทะ ในทาร์ต และขนมอบ

Huilerie Beaujolaise คือใคร
ตั้งแต่ปี 1982 เราได้ขยายเวลาการผลิตน้ำมันบริสุทธิ์จากผลไม้แห้งและเมล็ดที่มีน้ำมัน ผลลัพธ์ที่ได้คือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากธรรมชาติโดยสมบูรณ์
L’Hulerie Beaujolaise ยังมีการหมักดองและน้ำมันอัดแน่น เช่นเดียวกับน้ำส้มสายชูผลไม้ ซึ่งแต่ละสูตรปรุงตามสูตรของตนเอง

รีวิว (0)

ยังไม่มีการรีวิว