ด้านบนของหน้า

Frozen Puree Pineapple Capfruit individual Pack 1kg

หมายเลขรายการ IFV0WW0000019
ความหลากหลายของสับปะรดที่เราใช้นั้นมาจากทั้งไอวอรี่โคสต์และคอสตาริกา ผลไม้เมืองร้อนนี้มีเนื้อฉ่ำมาก ในระหว่างการแปรรูป จะไม่เติมน้ำตาล เหลือเพียงน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้เท่านั้น จากนั้นจึงนำไปพาสเจอร์ไรส์ ผลไม้ผ่านการแปรรูปที่อุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของ

ลักษณะ

ความหลากหลายของสับปะรดที่เราใช้นั้นมาจากทั้งไอวอรี่โคสต์และคอสตาริกา ผลไม้เมืองร้อนนี้มีเนื้อฉ่ำมาก ในระหว่างการแปรรูป จะไม่เติมน้ำตาล เหลือเพียงน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้เท่านั้น จากนั้นจึงนำไปพาสเจอร์ไรส์

ผลไม้ผ่านการแปรรูปที่อุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้ไว้ทั้งหมด

แคปฟรุตคือใคร
บริษัทที่ภูมิใจกับวลีเด็ด 'จากดินแดนสู่จานของคุณ' แคปฟรุตต้องมั่นใจว่าเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเลือกผลไม้ คู่ค้าของเราที่ทุกคนเชื่อมั่น
เราจึงต้องรับประกันลูกค้าว่าทุกขั้นตอนในการแปรรูปผลไม้นี้ ไม่ว่าจะหั่นเป็นชิ้น บดเป็นชิ้น หรือเป็นคูลิส จะต้องดำเนินการในสภาวะที่มีสุขอนามัยที่ไม่อาจปฏิเสธได้

รายละเอียดสินค้า

Brand
Capfruit
Preservation
Frozen
Storage Temperature
Frozen General -18°C
Unit of Measure
Variable weight items show approximated prices per piece. The actual delivery and final price may vary based on the actual weight on delivery. 

รีวิว (0)

ยังไม่มีการรีวิว

Frozen Puree Pineapple Capfruit individual Pack 1kg

หมายเลขรายการ IFV0WW0000019
ความหลากหลายของสับปะรดที่เราใช้นั้นมาจากทั้งไอวอรี่โคสต์และคอสตาริกา ผลไม้เมืองร้อนนี้มีเนื้อฉ่ำมาก ในระหว่างการแปรรูป จะไม่เติมน้ำตาล เหลือเพียงน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้เท่านั้น จากนั้นจึงนำไปพาสเจอร์ไรส์ ผลไม้ผ่านการแปรรูปที่อุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของ

ลักษณะ

ความหลากหลายของสับปะรดที่เราใช้นั้นมาจากทั้งไอวอรี่โคสต์และคอสตาริกา ผลไม้เมืองร้อนนี้มีเนื้อฉ่ำมาก ในระหว่างการแปรรูป จะไม่เติมน้ำตาล เหลือเพียงน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้เท่านั้น จากนั้นจึงนำไปพาสเจอร์ไรส์

ผลไม้ผ่านการแปรรูปที่อุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้ไว้ทั้งหมด

แคปฟรุตคือใคร
บริษัทที่ภูมิใจกับวลีเด็ด 'จากดินแดนสู่จานของคุณ' แคปฟรุตต้องมั่นใจว่าเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเลือกผลไม้ คู่ค้าของเราที่ทุกคนเชื่อมั่น
เราจึงต้องรับประกันลูกค้าว่าทุกขั้นตอนในการแปรรูปผลไม้นี้ ไม่ว่าจะหั่นเป็นชิ้น บดเป็นชิ้น หรือเป็นคูลิส จะต้องดำเนินการในสภาวะที่มีสุขอนามัยที่ไม่อาจปฏิเสธได้

รายละเอียดสินค้า

Brand
Capfruit
Preservation
Frozen
Storage Temperature
Frozen General -18°C
Unit of Measure
Variable weight items show approximated prices per piece. The actual delivery and final price may vary based on the actual weight on delivery. 

รีวิว (0)

ยังไม่มีการรีวิว