ด้านบนของหน้า

Frozen Puree Lychee Raspberry Rose Capfruit individual Pack 1kg

หมายเลขรายการ IFV0WW0000210
Lychee Raspberry Rose Puree นี้มีความเรียบเนียนและหนา เต็มไปด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัส และเป็นธรรมชาติและสดอย่างสมบูรณ์: ผลไม้ 90%, น้ำตาล 10%, ไม่ใส่สี, ไม่ใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งรสเทียม ใครคือ Capfruit? บริษัทที่ภูมิใจในวลีที่ว่า 'จากดินแดนสู่จานของคุณ' Capfruit ต้องมั่นใจว่าเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกั

ลักษณะ

Lychee Raspberry Rose Puree นี้มีความเรียบเนียนและหนา เต็มไปด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัส และเป็นธรรมชาติและสดอย่างสมบูรณ์: ผลไม้ 90%, น้ำตาล 10%, ไม่ใส่สี, ไม่ใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งรสเทียม

ใครคือ Capfruit?
บริษัทที่ภูมิใจในวลีที่ว่า 'จากดินแดนสู่จานของคุณ' Capfruit ต้องมั่นใจว่าเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเลือกผลไม้ที่เราใช้นั้นได้รับการสนับสนุนโดยทุกคน พันธมิตรของเรา
จากนั้น เราต้องรับประกันลูกค้าว่าทุกขั้นตอนในการแปรรูปผลไม้นี้ ไม่ว่าจะหั่นเป็นชิ้น ๆ บดเป็นชิ้น ๆ หรือเป็นคูลิส จะต้องดำเนินการในสภาวะที่มีสุขอนามัยที่ไม่อาจปฏิเสธได้

รายละเอียดสินค้า

Storage Temperature
Frozen General -18°C
Unit of Measure
Variable weight items show approximated prices per piece. The actual delivery and final price may vary based on the actual weight on delivery. 

รีวิว (0)

ยังไม่มีการรีวิว

Frozen Puree Lychee Raspberry Rose Capfruit individual Pack 1kg

หมายเลขรายการ IFV0WW0000210
Lychee Raspberry Rose Puree นี้มีความเรียบเนียนและหนา เต็มไปด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัส และเป็นธรรมชาติและสดอย่างสมบูรณ์: ผลไม้ 90%, น้ำตาล 10%, ไม่ใส่สี, ไม่ใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งรสเทียม ใครคือ Capfruit? บริษัทที่ภูมิใจในวลีที่ว่า 'จากดินแดนสู่จานของคุณ' Capfruit ต้องมั่นใจว่าเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกั

ลักษณะ

Lychee Raspberry Rose Puree นี้มีความเรียบเนียนและหนา เต็มไปด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัส และเป็นธรรมชาติและสดอย่างสมบูรณ์: ผลไม้ 90%, น้ำตาล 10%, ไม่ใส่สี, ไม่ใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งรสเทียม

ใครคือ Capfruit?
บริษัทที่ภูมิใจในวลีที่ว่า 'จากดินแดนสู่จานของคุณ' Capfruit ต้องมั่นใจว่าเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเลือกผลไม้ที่เราใช้นั้นได้รับการสนับสนุนโดยทุกคน พันธมิตรของเรา
จากนั้น เราต้องรับประกันลูกค้าว่าทุกขั้นตอนในการแปรรูปผลไม้นี้ ไม่ว่าจะหั่นเป็นชิ้น ๆ บดเป็นชิ้น ๆ หรือเป็นคูลิส จะต้องดำเนินการในสภาวะที่มีสุขอนามัยที่ไม่อาจปฏิเสธได้

รายละเอียดสินค้า

Storage Temperature
Frozen General -18°C
Unit of Measure
Variable weight items show approximated prices per piece. The actual delivery and final price may vary based on the actual weight on delivery. 

รีวิว (0)

ยังไม่มีการรีวิว