Top of the page

Frozen Puree Blueberry Capfruit individual Pack 1kg

Item No. IFV0WW0000009
บลูเบอร์รี่บดเข้มข้น Capfruit ทำจากบลูเบอร์รี่ป่าเท่านั้น เบอร์รี่สีน้ำเงิน-ดำขนาดเล็กนี้มีเนื้อสีม่วงอมเปรี้ยวอมหวานที่ฝาดและอัดแน่นไปด้วยน้ำผลไม้ เข้มข้นมีรสหวานด้วยน้ำตาลทราย 10% ไม่พาสเจอร์ไรส์ Capfruit คือใคร บริษัทที่ภูมิใจในวลีที่ว่า 'จากดินแดนสู่จานของคุณ' Capfruit ต้องมั่นใจว่าเกณฑ์ทั้งหมดเ

ลักษณะ

บลูเบอร์รี่บดเข้มข้น Capfruit ทำจากบลูเบอร์รี่ป่าเท่านั้น เบอร์รี่สีน้ำเงิน-ดำขนาดเล็กนี้มีเนื้อสีม่วงอมเปรี้ยวอมหวานที่ฝาดและอัดแน่นไปด้วยน้ำผลไม้
เข้มข้นมีรสหวานด้วยน้ำตาลทราย 10% ไม่พาสเจอร์ไรส์

Capfruit คือใคร
บริษัทที่ภูมิใจในวลีที่ว่า 'จากดินแดนสู่จานของคุณ' Capfruit ต้องมั่นใจว่าเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเลือกผลไม้ที่เราใช้นั้นถูกยึดถือโดยทุก หนึ่งในพันธมิตรของเรา
เราต้องรับประกันลูกค้าว่าทุกขั้นตอนในการแปรรูปผลไม้นี้ ไม่ว่าจะหั่นเป็นชิ้น ๆ บดเป็นชิ้น ๆ หรือเป็นคูลิส จะต้องดำเนินการในสภาวะที่มีสุขอนามัยที่ไม่อาจปฏิเสธได้

รีวิว (0)

ยังไม่มีการรีวิว

Frozen Puree Blueberry Capfruit individual Pack 1kg

Item No. IFV0WW0000009
บลูเบอร์รี่บดเข้มข้น Capfruit ทำจากบลูเบอร์รี่ป่าเท่านั้น เบอร์รี่สีน้ำเงิน-ดำขนาดเล็กนี้มีเนื้อสีม่วงอมเปรี้ยวอมหวานที่ฝาดและอัดแน่นไปด้วยน้ำผลไม้ เข้มข้นมีรสหวานด้วยน้ำตาลทราย 10% ไม่พาสเจอร์ไรส์ Capfruit คือใคร บริษัทที่ภูมิใจในวลีที่ว่า 'จากดินแดนสู่จานของคุณ' Capfruit ต้องมั่นใจว่าเกณฑ์ทั้งหมดเ

ลักษณะ

บลูเบอร์รี่บดเข้มข้น Capfruit ทำจากบลูเบอร์รี่ป่าเท่านั้น เบอร์รี่สีน้ำเงิน-ดำขนาดเล็กนี้มีเนื้อสีม่วงอมเปรี้ยวอมหวานที่ฝาดและอัดแน่นไปด้วยน้ำผลไม้
เข้มข้นมีรสหวานด้วยน้ำตาลทราย 10% ไม่พาสเจอร์ไรส์

Capfruit คือใคร
บริษัทที่ภูมิใจในวลีที่ว่า 'จากดินแดนสู่จานของคุณ' Capfruit ต้องมั่นใจว่าเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเลือกผลไม้ที่เราใช้นั้นถูกยึดถือโดยทุก หนึ่งในพันธมิตรของเรา
เราต้องรับประกันลูกค้าว่าทุกขั้นตอนในการแปรรูปผลไม้นี้ ไม่ว่าจะหั่นเป็นชิ้น ๆ บดเป็นชิ้น ๆ หรือเป็นคูลิส จะต้องดำเนินการในสภาวะที่มีสุขอนามัยที่ไม่อาจปฏิเสธได้

รีวิว (0)

ยังไม่มีการรีวิว