ด้านบนของหน้า

แฮม(Ham)

พบสินค้า 5 รายการ
1
หมายเลขรายการ ICH0WW0000217
Loste
ไอจีพี(IGP)
Dried
Chilled General 4°C
12/14 Months
2
หมายเลขรายการ ICH0WW0000288
Loste
ไอจีพี(IGP)
Dried
Chilled General 4°C
10 Months
3
หมายเลขรายการ ICH0WW0000245
Loste
Dried
Chilled General 4°C
9 Months
4
หมายเลขรายการ ICH0WW0000287
Loste
Dried
Chilled General 4°C
5
หมายเลขรายการ ICH0WW0000402
Loste
Dried
Chilled General 4°C

แฮม(Ham)

พบสินค้า 5 รายการ
1
หมายเลขรายการ ICH0WW0000217
Loste
ไอจีพี(IGP)
Dried
Chilled General 4°C
12/14 Months
2
หมายเลขรายการ ICH0WW0000288
Loste
ไอจีพี(IGP)
Dried
Chilled General 4°C
10 Months
3
หมายเลขรายการ ICH0WW0000245
Loste
Dried
Chilled General 4°C
9 Months
4
หมายเลขรายการ ICH0WW0000287
Loste
Dried
Chilled General 4°C
5
หมายเลขรายการ ICH0WW0000402
Loste
Dried
Chilled General 4°C