Top of the page

Frozen Puree Pink Guava Capfruit individual Pack 1kg

Item No. IFV0WW0000206
ฝรั่งสีชมพูเนื้อเนียนและหนา เต็มไปด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัส และเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์และสด: ผลไม้ 90%, น้ำตาล 10%, ไม่ใส่สี, ไม่ใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งรสเทียม ใครคือแคปฟรุต ? พันธมิตรของเรา เราต้องรับประกันลูกค้าว่าทุกขั้นตอนในการแปรรูปผลไม้นี้ ไม่ว่าจะเป็นชิ้น บด หรือ coulis นั้นดำเนินการในสภา

ลักษณะ

ฝรั่งสีชมพูเนื้อเนียนและหนา เต็มไปด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัส และเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์และสด: ผลไม้ 90%, น้ำตาล 10%, ไม่ใส่สี, ไม่ใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งรสเทียม

ใครคือแคปฟรุต ?
พันธมิตรของเรา
เราต้องรับประกันลูกค้าว่าทุกขั้นตอนในการแปรรูปผลไม้นี้ ไม่ว่าจะเป็นชิ้น บด หรือ coulis นั้นดำเนินการในสภาวะที่มีสุขอนามัยที่ไม่อาจปฏิเสธได้

รีวิว (0)

ยังไม่มีการรีวิว

Frozen Puree Pink Guava Capfruit individual Pack 1kg

Item No. IFV0WW0000206
ฝรั่งสีชมพูเนื้อเนียนและหนา เต็มไปด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัส และเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์และสด: ผลไม้ 90%, น้ำตาล 10%, ไม่ใส่สี, ไม่ใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งรสเทียม ใครคือแคปฟรุต ? พันธมิตรของเรา เราต้องรับประกันลูกค้าว่าทุกขั้นตอนในการแปรรูปผลไม้นี้ ไม่ว่าจะเป็นชิ้น บด หรือ coulis นั้นดำเนินการในสภา

ลักษณะ

ฝรั่งสีชมพูเนื้อเนียนและหนา เต็มไปด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัส และเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์และสด: ผลไม้ 90%, น้ำตาล 10%, ไม่ใส่สี, ไม่ใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งรสเทียม

ใครคือแคปฟรุต ?
พันธมิตรของเรา
เราต้องรับประกันลูกค้าว่าทุกขั้นตอนในการแปรรูปผลไม้นี้ ไม่ว่าจะเป็นชิ้น บด หรือ coulis นั้นดำเนินการในสภาวะที่มีสุขอนามัยที่ไม่อาจปฏิเสธได้

รีวิว (0)

ยังไม่มีการรีวิว